Side business policy in japan.副業 गर्न मिल्छ या मिल्दैन ?

के 就労ビザ(वर्क प्रमिट ) पाई कम्पनिमा न्युस्या गरिसकेपछि Side business(副業) गर्न मिल्छ त ?

◀︎ अबस्य मिल्छ , तर केहि कुरामा ध्यान पनि पर्याउनु जरुरि हुन्छ . जापानमा वर्किङ्ग गरि कम्पनि बिदाको दिन(कम्पनि सकियपछी) को समयलाई सदुपयोग गरि थोरै भयपनी कमाई गर्न सकिने उपायको बारेमा कुरा गर्दैछु , भिडियो अन्तिम सम्म हेरि ज्ञान लिनुहोला .

◀︎ सबैभन्दा पहिले बुझ्नै पर्ने कुरा , स्युस्योकु गर्दै आरुबाईतो या 副業 गर्न मिल्छ , तर 副業 या बाईतो गर्दा न्युखानबाट (しかくがいかつどうきょか)資格外活動許可 अनिबार्य लिनुपर्नै हुन्छ .

◀︎ यदि तपाई 技術・人文知識・国際業務ビザ मा हुनुहुन्छ भने तपाईले गर्न पाउने 副業 भनेको यहि सम्बन्धि हो . यस भित्र रहेर भोलन्टियर गर्दा न्युखान बाट 資格外活動許可 लिनु जरुरि हुंदैन .

◀︎ यदि तपाई माथी भनेको भिजामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने , तपाईले खालि समयमा कुनैपनि गाक्को हरुमा गयर दिनको २,३ घन्टा आंग्रेजि या कुनैपनि भासा सिकाउनु भयो भने र त्यसबाट पैसा( आम्दामि ) हुन्छ भने 資格外活動許可 लिनु अनिबार्य हुन्छ .

◀︎ यहां बाट यउटा कुरा स्पस्ट हुनुहोस , यदि तपाईको आहिलेको भिजा को नाईयोउ संग मिल्ने काम हो भने 副業 गर्न पाउहुन्छ र त्यो गर्न अनिबार्य 資格外活動許可 लिनैपर्छ भन्ने हुंदैन , यदि नाईयोउ नमिल्ने काम गरिने ईच्छ्या भयमा अनिबार्य 資格外活動許可 लिनु पर्दछ . यदि 許可 नलिकन नाईयो नै नमिल्ने काम गरेको भेटियमा त्यो 不法就労(ふほうしゅうろう) मा पर्न जान्छ .

◀︎ आजकल धेरै नेपालिहरुले जापानमा जापानमा 留学ビザ या 技術・人文知識・国際業務ビザ मा रहेर नेपालि सामानको बेचबीखन गर्नै बड्दै जानुभयको छ , यो पनी 不法就労 मा पर्ने हुनाले ध्यान पुर्याउनुहोला.

◀︎ 資格外活動許可 लिनको लागि पनि केही सर्तहरु छन् :
१.तपाईले गर्दै आयको साईड बिज्नेसले कम्पनिको काममा असर गरेको हुनुहुंदैन .
२.単純労働(たんじゅんろうどう) गर्नु हुंदैन ( कोविनी , सुपा हरुमा आरुबाईले आदि )
३. 資格外活動許可 यप्लाईको लागि कुनै पैसा लाग्दैन र यदि OK भयको खण्डमा २ हप्ता देखी २ महिना सम्ममा तपाईलाई क्योखा आउंछ , यहां ध्यान दिनुपर्नै कुरा , 資格外活動許可 यप्लाई गरि क्योखा आउनु भन्दा पहिलेनै साईड बीज्नेस सुरु गरेको आबस्थामा तपाई 不法就労 मा पर्नु हुन्छ , अनीबार्य क्योखा आयपछि काम सुरु गर्नु होला . यसको म्याद तपाईको भिजा सकिने दिनसम्म हुनेगर्दछ .
४यदी क्योखा नलिकन काम गरेको थाहा पायमा तपाईलाई तुरुन्त नेपाल फिर्ता गरीदिन्छ , र कम्तिमा पनि ५ बर्स सम्म जापान आउन पाईदैन .

◀︎ यसको लागि आबस्यक डकुमेन्ट
१.申請書(फम)
२.पास्पोर्ट
३.रेजिडेन्स कार्ड
यो यप्लाई गर्दा तपाईले कस्तो 副業 गर्ने तय गरेपछि मात्र गर्नुहोला .

◀︎ बिस्त्रित रुपमा यहां हेर्नुहोला
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
◀︎ भर्ने फम के लागि यहां
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004124.pdf